Katrīnai Lielajai, tāpat kā visiem vāciešiem, ļoti patika kārtība. Visa viņas diena bija saplānota, un viņai ļoti nepatika, ja kārtību nācās jaukt. Šodien nedaudz pastāstīsim par imperatores dienas režīmu.

Vispirms jāpiezīmē, ka šī sieviete nemīlēja steigu. Lai pagūtu visu padarīt mērenā tempā, viņa cēlās 5 no rīta. Pie tam valdniece nemaz nedusmojās, ka viņas kalpotāji tai laikā vēl saldi gulēja.

Rīta kafiju imperatore sev vārīja pati. Jāsaka, ka tā bija tik stipra kafija, ka no palikušajiem biezumiem kafiju varēja uzvārīt ne tikai kalpi, bet arī kuriķi.

Uzmundrinājusies ar kafiju, sieviete ķērās pie savām personīgajām lietām. Visbiežāk šajā laikā imperatore rakstīja vēstules, veica piezīmes dienasgrāmatā vai kaut ko sacerēja. Reizēm pēc viņas libretiem pilī tika veidoti uzvedumi.

Ar valstiska līmeņa lietām valdniece sāka nodarboties 9 no rīta. Šajā laikā notika tikšanās ar dažādiem ministriem, sekretāriem un citiem augstākā līmeņa ierēdņiem. Katram bija jāierodas nozīmētajā laikā. Precizitātes neievērošana varēja beigties ar amata zaudēšanu.

Ej uz nākamo lapu un lasi turpinājumu!