Latvijā riska personu sarakstā šobrīd ir iekļautas 10 311 personas, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID). No riska personu sarakstā iekļautajām personām 9190 personas patlaban ir vai iepriekš ir bijušas amatpersonas komercsabiedrībā un tās amata pienākumu pildīšanas laikā ir iestājušies apstākļi, kas bija par pamatu komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanai, un no dienas, kad VID ir pieņēmis lēmumu par komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanu, nav pagājuši divi gadi.

Tāpat sarakstā iekļautas 108 personas, kuras ir piekritušas ieņemt komercsabiedrības valdes locekļa amatu bez nolūka veikt komercdarbību.

Sarakstā iekļautas arī 662 personas, kuras ir vai ir bijušas amatpersonas komercsabiedrībās, un tās amata pienākumu pildīšanas laikā komercsabiedrībai ir izveidojušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 15 000 eiro, ja to samaksas termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pagarināts vai komercsabiedrība nav iesniegusi maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, VID rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas.

Vēl riska personu sarakstā ir iekļauta 351 persona, kuru deklarētās dzīvesvietas adrese atbilst terminam “riska adrese”.

Riska personu saraksts līdz šim nebija publiski pieejams, bet no šā gada 2.janvāra VID mājaslapā, ierakstot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, iespējams pārbaudīt, vai persona nav iekļauta riska personu sarakstā.

Riska personu sarakstu var pārbaudīt šeit.

Detalizētāka informācija pieejama šeit.