Ceturtdien, 2019.gada 4.aprīlī, stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa, ziņo “Latvijas Vēstnesis”. 2018. gada 1. oktobrī Latvijā bija reģistrēti 935 706 transportlīdzekļi un 857 684 autovadītāji ar spēkā esošu vadītāja apliecību.

MK grozījumi precizēs tiesību normas, noteiktas atkāpes no noteikumu prasībām dažādu dienestu transportlīdzekļiem, kas paredzēti speciālu funkciju veikšanai, kā arī prasības dažādu konstrukciju un lietojuma lukturiem.

Veicot tehnisko apskati protokolā norāda šādu informāciju, kas identificējama ar vienotiem kodiem:

transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN)

transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un reģistrācijas valsts atšķirības zīmi

tehniskās apskates veikšanas vietu un laiku

odometra rādījumu, ja pieejams

transportlīdzekļa kategoriju, ja pieejama

konstatētos trūkumus vai bojājumus un to novērtējumu

transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma kopējo novērtējumu

atļaujas piedalīties ceļu satiksmē termiņu

tehniskās kontroles veicēju juridisko personu un attiecīgā inspektora (kontroles veicēja) vārdu un uzvārdu

citu informāciju saistībā ar konstatētajiem trūkumiem vai bojājumiem, ja tāda nepieciešama (piemēram, vecākās uzstādītās riepas izgatavošanas gadu).

Atkāpes no prasībām dienestu transportlīdzekļiem:

Nacionālo bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu, neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsības, sabiedriskās kārtības uzturēšanas un tiesībaizsardzības dienestu transportlīdzeklim, kas paredzēts speciālu funkciju veikšanai, var piemērot atkāpes, kas nepieciešamas funkcijas nodrošināšanai.

Pilnveido prasības dažādu konstrukciju un lietojuma lukturiem.

Ņemot vērā transportlīdzekļos izmantoto lukturu tehnoloģiju attīstību, normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tehnisko apskati redakcionāli un saturiski bija jāpilnveido tiesību normas, jo līdz šim spēkā esošais regulējums pietiekami plaši neaptvēra dažādu konstrukciju un lietojuma lukturus.

Attiecīgi MK noteikumos veikti šādi precizējumi un izmaiņas:

skaits un krāsa dienas gaitas lukturiem – automobiļiem atļauts uzstādīt divus dienas gaitas lukturus, bet motocikliem, tricikliem vai kvadricikliem – vienu vai divus dienas gaitas lukturus; bremžu lukturiem jādarbojas, jābūt droši un atbilstoši nostiprinātiem un aprīkotiem ar gaismas avotu – tajos jādeg ne mazāk kā divām trešdaļām kvēlspuldžu vai diožu, ja luktura gaismu izstaro vairākas vienlaikus degošas kvēlspuldzes vai gaismu izstarojošas diodes; virzienrādītāju lukturiem vai pagriešanās gaismas lukturiem jādarbojas un jābūt droši un atbilstoši nostiprinātiem un aprīkotiem ar gaismas avotu – virzienrādītāju lukturos vai pagriešanās gaismas lukturos jādeg ne mazāk kā divām trešdaļām kvēlspuldžu vai diožu, ja luktura gaismu izstaro vairākas vienlaikus degošas kvēlspuldzes vai gaismu izstarojošas diodes; aizmugurējiem miglas lukturiem jādarbojas un jābūt aprīkotiem ar gaismas avotu – priekšējiem miglas lukturiem jādarbojas, ja tie ir ieslēdzami; priekšējos un aizmugurējos miglas lukturos jādeg ne mazāk kā divām trešdaļām kvēlspuldžu vai diožu, ja gaismu izstaro vairākas vienlaikus degošas kvēlspuldzes vai gaismu izstarojošas diodes, kā arī jābūt droši un atbilstoši nostiprinātiem; atpakaļgaitas lukturiem jādarbojas, jābūt droši un atbilstoši nostiprinātiem un aprīkotiem ar gaismas avotu – tajos jādeg ne mazāk kā divām trešdaļām kvēlspuldžu vai diožu, ja luktura gaismu izstaro vairākas vienlaikus degošas kvēlspuldzes vai gaismu izstarojošas diodes; ja transportlīdzeklim ir divi atpakaļgaitas lukturi, tiem jābūt uzstādītiem transportlīdzekļa aizmugurē simetriski attiecībā pret tā garenplakni – sānos uzstādītajiem papildu atpakaļgaitas lukturiem jābūt novietotiem transportlīdzekļa aizmugurējā daļā; aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes apgaismojuma lukturiem jādarbojas, jābūt droši un atbilstoši nostiprinātiem un aprīkotiem ar gaismas avotu – aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes apgaismojuma lukturos jādeg ne mazāk kā divām trešdaļām kvēlspuldžu vai diožu, ja luktura gaismu izstaro vairākas vienlaikus degošas kvēlspuldzes vai gaismu izstarojošas diodes; visiem vadiem jābūt droši un atbilstoši nostiprinātiem – vadiem, izņemot “Masas” vadu, jābūt izolētiem; vadu izolācija nedrīkst būt bojāta, ciktāl par to iespējams pārliecināties; luktura savienojumam ar elektroiekārtu jānodrošina tā atbilstoša darbība.