Pēc pārcelšanās uz dzīvi ārzemēs Latvijas pilsoņiem būs obligāti valstij jāpaziņo sava jaunā adrese, vēsta mediji.

Vakardien, 8. maijā, pieņēma grozījumus noteikumos, kas paredz, ka Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim un personai, kura Latvijā saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās apliecību, būs jāsniedz ziņas par dzīvesvietas adresi ārvalstīs triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārzemēs.

Kā nosacījums paziņošanas termiņa sākumam projekts paredz “pastāvīga dzīve”, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteikto attiecībā uz Latvijas adreses deklarēšanu, proti, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Tādējādi tiklīdz persona pārcelsies uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs tās pienākums būs triju mēnešu laikā paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī par savu dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Savukārt gadījumā, ja Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis un persona, kura Latvijā saņēmusi reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, mainīs ārvalsts dzīvesvietas adresi, tad šādas ziņas būs jāpaziņo 30 dienu laikā, līdzīgi kā par Latvijas deklarētās dzīvesvietas adreses maiņu jāpaziņo mēneša laikā vai 30 dienu laikā jāpaziņo par jebkurām citām izmaiņām, kas veiktas ārvalsts institūcijās.