Pēc patērētāju sūdzību skaita krasa pieauguma, kas  2016.gada nogalē un 2017.gadā pārsniedza 100 sūdzības saistībā ar tīmekļvietni www.ss.lv, 2017.gada februārī PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs) uzsāka izvērtēt SIA “INTERNET” un SIA “SS” īstenoto komercpraksi. Uzņēmumi tika aicināti  pārkāpumus novērst labprātīgi, tomēr komersanti kopš 2017. gada aprīļa nereaģēja uz vairākkārtējiem PTAC aicinājumiem un pieprasījumiem, kā rezultātā tika pieņemti lēmumi, piemērojot soda naudu 15 000 EUR apmērā un uzliekot tiesisku pienākumu novērst pārkāpumus, vēsta PTAC.

Būtiskākie pārkāpumi:

* PTAC ir secinājis, ka patērētājiem Vietnē netiek sniegta patiesa informācija par sludinājumu publicēšanas pakalpojumu sniedzēju. PTAC konstatēja, ka Vietnē ir norādīta kontaktinformācija par SIA „INTERNET”, tomēr patērētājam, iegādājoties sludinājumu publicēšanas pakalpojumu un veicot apmaksu par to, kā naudas līdzekļu saņēmējs ir norādīta SIA „SS”, līdz ar to patērētāji faktiski distances līgumu slēdz ar SIA „SS”. Tādējādi patērētājiem nav  skaidrs, ar kuru no minētajiem komersantiem īsti tiek slēgts līgums.

* PTAC ir konstatējis, ka SIA „INTERNET” un/vai SIA „SS” nenodrošina efektīvu un ātru komunikāciju ar patērētāju,kā to nosaka  normatīvie akti, – tiek sniegtas novēlotas atbildes uz patērētāju nosūtītajām elektroniskā pasta vēstulēm, netiek sniegtas atbildes pēc būtības vai arī bieži netiek atbildēts vispār. Līdz ar to netiek ievērotas Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā noteiktās prasības pakalpojumu sniedzējam nodrošināt tādus saziņas līdzekļus, kuri izmantojami, lai patērētāji varētu ātri un efektīvi sazināties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ej uz nākamo lapu un lasi turpinājumu!