Lai izveidotu šādas bedrītes, nepieciešams atvērtu olu iepakojumu novietot uz zemes un nedaudz uzspiest.

Šādi izdodas izveidot bedrītes ar vienādām atstarpēm uz visām pusēm un dziļums pilnībā atbilst nepieciešamajām prasībām.

Tad katrā no caurumiņiem nepieciešams ievietot sēklas. Bedrītes aizbērt ar zemi un apliet. Aptuveni pēc divām nedēļām var gaidīt asniņu parādīšanos.