Jutiste Nataļja pastāstīja vienkāršu veidu, kā rīkoties situācijā, ja ir izveidojies nodokļa parāds.

Ziņojums:

Daaaaudz darba šodien VID IT speciālistiem – “nokarās” arī pati mājas lapa, laikam raksta garu attaisnojuma vēstuli sakarā ar “notikušajiem apstākļiem”.
No savas puses varu piedāvāt šajā etapā operatīvi rakstīt sekojoša rakstura iesniegumu, iesūtot to caur EDS:

Labdien,
pamatojoties uz Iesniegumu likuma 5. panta trešo daļu, lūdzu Valsts ieņēmumu dienestu sniegt man personalizētu atbildi pēc būtības par to, pēc kāda aprēķina man, ______(vārds)_________ _________(uzvārds)________, personas kods _____-_____, tika aprēķināts nodokļa parāds, par kuru es tiku informēts, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju.
Lūdzu paziņot, vai iepriekš norādīto nodokļa parāda summu, kurai es nepiekrītu un kuru neatzīstu, ir iespējams nodzēst, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam attaisnojuma dokumentus, vai arī kādu citu parāda neesamības apliecinošu dokumentāciju, ņemot vērā manu darba stāžu un nodarbinātības slodzi.
Uz doto brīdi es neesmu apmierināts ar informētības līmeni no Valsts ieņēmumu dienesta puses šajā iesniegumā norādītajā jautājumā, jo neuzskatu sevi par parādnieku.

Lūdzu uzskatīt šo iesniegumu par sūdzību un atbilstoši Iesniegumu likuma 5. panta piektajai daļai, atbildē uz iesniegumu norādīt apsvērumus, kas ir par pamatu iestādes rīcībai, kas pieļauj mani uzskatīt par nodokļu parādnieku.

Atbildi lūdzu sniegt gan EDS sistēmā, gan nosūtot to rakstiski uz manu deklarēto dzīvesvietas adresi: ________________________________.

Ar cieņu,

______(vārds)_________ _________(uzvārds)________

*iesniegums nosūtīts elektroniski, izmantojot VID EDS sistēmu

‼️? Dalīšanās ar šo ziņojumu ir ne tikai laipni gaidīta, bet ir pat NEPIECIEŠAMA. ?‼️

Svarīgi piebilst, ka pats VID arī uz šo ziņojumu reaģēja, lūk, šādi: