Ejiet mierīgi savu ceļu cauri kņadai un steigai un atcerieties par pasauli, kura var būt klusumā. Nenodot sevi, dzīvojiet, cik vien iespējams, saglabājot labas attiecības ar katru cilvēku. Teiciet skaidri un mierīgi savu patiesību un uzklausiet citus, pat cilvēkus, kuru prāts nav pārāk izsmalcināts un izglītots, arī viņiem ir savs stāsts.

Izvairieties no skaļiem un agresīviem cilvēkiem, viņi bojā garastāvokli. Nesalīdziniet sevi ne ar vienu; jūs riskējat sajusties nekam nederīgs vai arī kļūt augstprātīgs. Vienmēr taču atradīsies kāds, kurš ir pārāks par jums vai ne tik labs kā jūs.

Par saviem plāniem priecājieties tāpat, kā jūs priecājaties par to, ko jau esat paveikuši. Vienmēr interesējieties par savu arodu, lai cik arī pieticīgs tas nebūtu – tas ir dārgums salīdzinājumā ar citām lietām, kas jums pieder. Esiet piesardzīgs savos darījumos, pasaule ir viltus pilna. Bet neesiet akli pret labestību, arī citi cilvēki tiecas pēc augstiem ideāliem, un dzīve ir varonības pilna.

Esiet vienmēr jūs paši. Netēlojiet draudzību. Neesiet ciniski mīlestībā – salīdzinājumā ar tukšumu un vilšanos tā ir tikpat mūžīga kā zāle.

Ar labu sirdi pieņemiet to, ko ieteic jums gadi, un ar pateicību atvadieties no jaunības. Stipriniet savu garu gadījumam, ja nāks negaidīta nelaime. Nebaidiet sevi ar himērām. Daudzas bailes rodas no noguruma un vientulības.

Ej uz nākamo lapu un lasi turpinājumu!