Atsevišķi apskatīsim katrus no pabalstiem, kas pienākas jaunajiem vecākiem.

Pabalsti par bērnu sociāli neapdrošinātai personai (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) 2019.gadā.

Bērna piedzimšanas pabalsts

Vienreiz izmaksājams pabalsts 421,17 eiro apmērā. Piešķir no bērna 8.dzīvības dienas. Jāpieprasa 6 mēnešu laikā.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

– klātienē – jebkurā VSAA nodaļā ; Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums; Rīgas Dzemdību namā; Rīgas dzimtsarakstu nodaļās;

– pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas;

– elektroniski –nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv.

Bērna kopšanas pabalsts

– Līdz bērna 1,5 gada vecumam 171 eiro mēnesī

– No bērna 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem 42,69 eiro mēnesī

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

– personīgi;

– nosūtot pa pastu;

– valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;

– elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ej uz nākamo lapu un lasi turpinājumu!