No nākamā 2018. gada patīkami jaunumi ir praktiski visām valsts augstākām amatpersonām – atalgojuma pieaugums.

Jāpiebilst, ka Saeimas deputātu un daudzu citu amatpersonu mēnešalgu apmēru nosaka, valstī vidējās darba samaksas apmēram, piemērojot likumā noteiktus koeficientus. Attiecīgi viņiem algas katru gadu palielinās automātiski.

Algas tiek aprēķinātas, balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes rādītājiem par noteikto vidējo darba samaksu. Piemēram, šogad amatpersonu alga tiek aprēķināta, ņemot vērā, kāda bija valstī strādājošo vidējā alga 2015. gadā, šim skaitlim piemērojot amatam noteikto koeficientu, vēsta portāls Delfi.

Savukārt 2018. gada alga tiek aprēķināta, ņemot vērā 2016. gada vidējo algu.

Ja 2015. gadā mēneša vidējā alga (pirms nodokļiem) valstī bija 818 eiro, tad 2016. gadā tā jau bija 859 eiro. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto – Ministru prezidenta algai tiek piemērots koeficients – 4,93 jeb 859 eiro jāreizina ar jauno koeficientu 4,93.

Ej uz nākamo lapu un lasi turpinājumu!

Avots :