Artis Daugins, enerģisks, pieredzējis un ambiciozs cilvēks, vairāku uzņēmumu īpašnieks, tajā skaitā elektrokartingu halles “Blue Shock Race” īpašnieks, dalījās skarbā viedoklī par to, kāpēc Latvijā nav bezdarbs.

Arta viedoklis:

Latvijā nav BEZDARBS!

“Šodien redzētais sižets nedaudz atkal uzvilka asini izteikties. Tad nu manas personīgās pārdomas dažos paplašinātos teikumos par bezdarbu starp jauniešiem.
“Problēma” – Visā Latvijā esot augsts bezdarbnieku līmenis starp jauniešiem līdz 29 gadi. ar vai bez izglītības.

Vēlos jau uzreiz minēt, ka OPENĒJU šim apgalvojumam. Un tad nu mani argumenti:

1. Kārt – Liela daļa no šiem jauniešiem ir ieguvusi profesionāli vidēju vai augstāko izglītību. Valsts un izglītojamie ir tērējuši miljonus viņu izglītošanai, lai viņi nonāktu darba tirgū kā Speciālisti un ar laiku kļūtu par profesionāļiem. Vietējām un starptautiskām kompānijām būtu jāstāv pēc viņiem rindās uz izķeršanu, bet tā vietā šobrīd ap 95% uzņēmumi nevar atrast kvalitatīvus speciālistus vai profesionāļus.

Diezgan paradoksāli, vienā pusē līdz pat 25% jauni talantīgi studijas beiguši darba ņēmēji, kas plēšas un raujas pēc darba, bet otrā pusē industrijas, no kurām 95% nespēj atrast sev kvalitatīvu darbinieku.

Tad nu te ir viss ticamāk pa vidu arī problēmas risinājums – un te nu sāksies mana skarbā daļa:
A – NEKAD (personīgi es) neesmu dzirdējis ka kādā skolā gatavo kvalitatīvu speciālistu, varbūt ka gatavo, bet tikai retā skola. Bet lai noteiktu kas ir kvalitatīvs darbinieks, vajadzētu skolām uzzīmēt tā profilu, lai jaunietis zin par ko jāaug un skola zin par ko jāaudzina.

KVALITATĪVS darbinieks:

1. Ar smaga darba ētiku – ir gatavs rast risinājumus problēmām, nevis pats būt problēma ko katru dienu jārisina (činkstēšana, sūdzēšanās, runāšana aiz muguras utt.)

2. Pašmotivēts – neviens nevar palīdzēt cilvēkam, kurš pats nevēlas palīdzēt sev, ja pašā nav motivācijas, tad tas ko iedos citi ir antibiotika slimam cilvēkam (palīdz vienreiz, bet ilgtermiņā atrofē).”

3. Spēja pieņemt lēmumus un pats galvenais par tiem uzņemties atbildību un uzņemtos pienākumus novest līdz galam uzdodot jautājumu, vai ES IZDARĪJU LABĀKO KO SPĒJU!

4. Godīgums pret sevi un darba kolēģiem, spēja profesionāli nolikt savu personīgo ego malā, lai kolektīvi sasniegtu rezultātu (gluži kā komandas sportā, kur uzvar komanda).

5. Spēcīga “militāra” disciplīna, jo darbs un uzņēmējdarbība ir moderns karalauks, un tas kurš neievēro disciplīnu, pakļauj bojāejai visu komandu.

Šīs ir pamata lietas, kur sākas KVALITATĪVS darbinieks. Un tikai tad nāk klāt speciālās novirzes, kas katru padara savā veidā unikālu un piemērotāku vai nepiemērotāku kādai no pozīcijām.

Diemžēl šie 25% jaunieši, kuros ir iztērēti miljoniem tautas naudas un vēl tik pat kreditētas naudas, skolā ir devušies lai mācītos definīcijas, bet nav spējuši iemācīties definēt. Izglītības iestādēs tos padara par atreferētājiem, nevis par radītājiem.

Otra lieta, šie jaunieši ir paēduši. Tiem nav vajadzība cīnīties par kaut ko vairāk, tiem ir dažādas sociālās garantijas, tiem ir dažādi Eiropas fondu pabalst un kursi, mēs paši esam izveidojuši sociālo augsni, lai šie cilvēki peldētu pa šo straumi. Mēs esam jauno paaudzi ielikuši komforta zonā, dodot viņiem visu nepieciešamo, lai viņiem ne par ko nav jācīnās, bet skolās mācam viņu tiesības, bet ne pienākumus. Mūsdienu jaunietim neeksistē tāds termins kā pienākums un atbildība.

Savā īsajā uzņēmēja periodā esmu izgājis cauri ap 150 jauniešiem kā darba devējs un visiem ir 100% vieni un tie paši simptomi un tā ir sistēma. Vienīgie puslīdz perspektīvie ir tie kas ir nākuši no lauku ģimenēm, kur darbs ir bijis jau no mazas bērnības kā pienākums, vai no dažām skolām kur pasniedzēji ir ielikuši vismaz daļu no iepriekš minētājām 5 vērtībām.

Šobrīd tiek veidotas kaudzēm programmu, kas stimulēs ieiet darba tirgū, bet manuprāt tas ir aplami mēģināt labot zobus cilvēkam, kuram pūs galva. Sākam ar to ka nedefinējam precīzi, kas ir darbinieks, ko uzņēmējvide pieprasa, uzliekam mērķus, kā tos sasniegt un tad ejam. Savādāk mēs tērējam laiku, enerģiju un naudu ārstējot tos, kas mirst, bet nemēģinām novērts miršanas cēloņus.

REZUMĒ:

Latvijā nav bezdarbs, ir DAUDZ nekvalitatīvu bezdarbnieku. Kā Ķīna ražo ātras un lētas mantas, ko visi apsmejam, tā mēs ražojam ātri un lētus darbiniekus, ko paši tagad izjūtam!
Nevar gribēt Eiropas līmeņa algu (cenu), ja esi ĶĪNAS lētā gala produkts. Kad mūsu jaunais darbaspēks būs kā kvalitatīvs Vācu auto, kam dod garantiju, tad arī uzņēmējs būs gatavs samaksāt Vācijas algu.

JAUNIETI, ja tu gribi 1000 Eiro (pēc nodokļu nomaksas), tad tev jāspēj ienest uzņēmumam vismaz 8000+ Eiro ja tu to neredzi, nespēj garantēt un neesi gatavs sasniegt, tad kā tu vari pieprasīt ka tev pienākas? UZņēmums nav BANKOMĀTS uzņēmums ir dzīvs organisms, kurš ir jāaudzē ka mazs bērns!

Lai pieprasītu ir jānopelna un nopelnīt ir jāsak ievērot 5 principi!