Ārlietu ministrija (ĀM) aicina Latvijas iedzīvotājus ceļojumu laikā ievērot maksimālu piesardzību.

Ministrija uzsver, ka būtu vēlams izvairīties no tādu objektu apmeklējuma, kuros vienlaikus uzturas liels skaits cilvēku, kas tieši šī iemesla dēļ bieži kļūst par teroristu uzbrukuma mērķi.

Ministrija aicina ceļotājus būt piesardzīgiem, jo pasaulē un tajā skaitā arī Eiropā terorisma uzbrukumu draugu līmenis var būt svārstīgs – no zema līdz pat ļoti augstam, jo īpaši lielākajās pilsētās.

Īpašu uzsvaru ministrija liek uz to, lai jebkura persona, kura dodas ceļojumā uz ārvalstīm, iegādātos sev dzīvības un veselības apdrošināšanas polisi, kas paredz arī personas repatriāciju slimības vai nāves gadījumā, kā arī aicina reģistrēties Konsulārajā reģistrā.

Tajā pašā laikā tiek aicināts ikviens ceļotājs savlaicīgi noformēt ieceļošanas vīzu vai ieceļošanas atļauju, ja tāda nepieciešama, kā arī ceļojuma galamērķa valsts un tranzītvalstu diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā, izvēlētajā aviokompānijā vai tūrisma kompānijā precizēt papildu ceļošanas nosacījumus.

Lai nepakļautu sevi riskam un izvairītos no nepatīkamiem un neparedzētiem starpgadījumiem ceļojumu laikā, Ārlietu ministrija iesaka iepazīties ar informāciju par valstīm vai atsevišķām to teritorijām, kā arī ieteicamajiem piesardzības pasākumiem pirms ceļošanas un ceļojuma laikā.

Tāpat ĀM ceļotājus aicina personīgi noskaidrot citu būtisku informāciju drošam izvēlētās ārvalsts apmeklējumam, jo sevišķi – nepieciešamās vakcīnas, iespējamos draudus veselībai, personīgās drošības aspektus.

Avots :