Zeltiņas mazmeitai dots pasakains vārds: Mīla. Mīla ir Agneses meitas Marijas Romijas un viņas dzīvesbiedra Inta Jansona meitiņa.

Mazmeitiņa Mīla pasaulē nāca 2012.gada 5.februārī. Mīla Jasmīna ir Agneses meitas Marijas Romijas pirmais bērns.

Marija ir kopā ar Intu Jansonu, kurš ir ievērojami vecāks, taču tas pārim nav kaitējis veidot saticīgu kopdzīvi.