Kritiska situācija ir arī ar mežu izciršanu un okeāna piesārņojumu. Savukārt pasaules iedzīvotāju skaits 25 gadu laikā ir palielinājies par 2 miljardiem cilvēku.

“Daudzas no mūsu pašreizējām darbībām nopietni apdraud nākotni, kādu mēs vēlamies cilvēcei, augiem un dzīvniekiem, un tādejādi varam mainīt dzīvo pasauli tiktāl, ka tā nespēs uzturēt dzīvi tādā veidā, kā mēs to pazīstam,” vēsta zinātnieki.

Zinātnieki norāda, ka steidzami nepieciešamas būtiskas izmaiņas cilvēku domāšanā un uzvedībā, pretējā gadījumā katastrofa ir neizbēgama.

Šis brīdinājums nāk no Oregonas Valsts universitātes ekologa Viljama Ripļa, kurš saņēma atbalstu no 15 000 zinātniekiem no 184 pasaules valstīm.