Baltijas jūras piekrastes problēmas erozijas kontekstā vienmēr ir bijušas aktuālas, un to cēloņi kopš seniem laikiem bijuši saistīti ar grūti prognozējamiem un faktiski nekontrolējamiem dabiskiem faktoriem (vētrām).

Laika gaitā šo problēmu aktualitāte paaugstinājusies, jo īpaši dabisko procesu pārmaiņu rezultātā, kas lielākā vai mazākā mērā saistīts ar klimata izmaiņām un no tā izrietoša vērtu spēka pieauguma, globālā ūdens līmeņa celšanās, intensīvākas smilšu izskalošanās, utt.

Šī ietekme kombinējas ar cilvēku saimnieciskās darbības tiešās iedarbības faktoriem – būvniecību jūras piekrastes akvatorijā un sauszemē, sanešu deficītu un jūras bagarēšanu, kā arī rekreācijas tūrisma pieaugumu un ar to saistīto slodzi uz piekrastes augāju un kāpu reljefu.

Ej uz nākamo lapu un noskaties video!