Sieviete likumsargiem paskaidroja, ka vīrietis 3.jūnijā bija nopircis automašīnu “Ford”, ar kuru viņi izlēmuši aizbraukt uz veikalu Skrundā, taču atpakaļceļā viņus apturēja Valsts policija.

Tāpat konstatēts, ka sieviete ir zaudējusi aizgādības tiesības pār visiem viņas bērniem un šobrīd par divus gadus jauno meitenīti rūpējas cits ģimenes loceklis, kurš ir kļuvis par aizbildni.

Aizbildne paskaidroja, ka uz brīvdienām ar bāriņtiesas pārstāvju piekrišanu meitenīte tika nogādāta pie vecākiem.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknī pret transportlīdzekļa vadītāju ir uzsākts kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē un bez tiesībām, kā arī administratīvā pārkāpuma process par bērna uzraudzīšanu, atrodoties alkohola ietekmē.

Šāds pats administratīvā pārkāpuma process uzsākts pret sievieti.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, par bērna uzraudzīšanu, atrodoties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kas var ierobežot spējas nodrošināt bērna drošību un aizsardzību no iespējamiem bērna dzīvības un veselības apdraudējumiem, ja to izdarījusi persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210 eiro.

Šie materiāli pēc piekritības tiks nosūtīti Kuldīgas novada domes Administratīvajai komisijai lēmuma pieņemšanai.