Huans Dafa, ķīnas ciematiņa Kaovangba ierēdnis, visiem spēkiem centās atvieglot cieminieku dzīvi. Taču, neraugoties uz viņa pūliņiem, ciema ļaudis dzīvoja ļoti nabadzīgi – viņiem nebija ne normālu ceļu, ne elektrības, ne iespēja audzēt rīsus.

Daudzus gadus ilgušais sausums kā vienīgo ūdens avotu bija atstājis aku. Cilvēki audzēja kukurūzu un kartupeļus, un no tā arī pārtika.

Par laimi, Dafa nesēdēja rokas klēpī salicis. Lai ciemam būtu normāli lauki, viņš nolēma uzbūvēt kanālu. Vīrieti nebaidīja ne attālums līdz ūdens avotam, ne trīs kalni, kas to atdalīja no ciema. Ierēdnis sasauca ciema ļaudis un, ilgi nekavējoties, ķērās pie darba.

Diemžēl pirmais mēģinājums neizdevās. Cilvēkiem pietrūka zināšanu, lai radītu normālu  kanālu. Taču spītīgais Dafa negrasījās padoties. Ņēmis vērā iepriekš pieļautās kļūdas, viņš atkal sauca ļaudis uz cīņu ar stihiju.

Ej uz nākamo lapu un lasi turpinājumu!