Nereti pilsētu ielās uz braucamajām daļām, trotuāros un arī zālienos ir redzami ļoti daudz dažādu komunikāciju aku vāki, bet daļa no tiem ir nokrāsoti sarkanā krāsā.

Lai nodrošinātu ātrāku reaģēšanu uz ugunsgrēkiem un to sekmīgu dzēšanu, Ugunsdrošības noteikumos iekļauta prasība, ka ugunsdzēsības hidrantu aku vākus un virszemes ugunsdzēsības hidrantus jākrāso sarkanā krāsā.

Šie sarkanie aku vāki atvieglo ugunsdzēsības hidrantu atrašanu un savlaicīgu ūdens padošanu.

Aicinām iedzīvotājus neatstāt savus transportlīdzekļus uz sarkaniem aku vākiem, jo ugunsgrēka gadījumos katra sekunde ir svarīga!