Salavecis pauri kasa, dāvanas pa zemi lasa.

Tālāk tikt nevarēja, viņa briedis avarēja…