Opim ar omi ļoti patika spēlēt paslēpes.
No rīta ome slēpa kandžu, bet, ja opis to atrada, tad vakarā slēpās jau ome!